Památky Jižních Čech

Landštejn, zřícenina hradu

Rozsálá a dobře zachovaná hradní zřícenina byla kdysi významným hradem, který strážil obchodní cestu. Ve 14. století hrad získali Krajířové z Krajku, kteří jej rozšířili a opevnili. V roce 1771 hrad zničen požárem a od té doby byl opuštěn. Po rekonstrukci prohlídka zachovaných románských části a expozice středověkých zbraní.

 

Hluboká nad Vltavou, zámek

Romantický zámek s uměleckými sbírkami patří mezi nejnavštěvovanější památky v Čechách. Ve 13. století zde stával královský gotický hrad. V roce 1561 majetkem Schwazenberků, za kterých došlo v 18. století k barokní úpravě zámku. Do dnešní podoby byl zámek upraven při romantické přestavbě ve stylu anglické gotiky v letech 1841 – 71. V části je umístěna Jihočeská galerie M. Alše. Kolem rozsáhlý anglický park.


 

Kratochvíle, zámek

Renesanční zámek z let 1583 – 89, zbudovaný podle vzoru italských renesančních vil pro Viléma z Rožmberka. Postupně pak byla v majetku Rudolfa II., Eggenberků a Schwarzenberků. Stavba prošla jen malými úpravami, počátkem 19. století byla přeměněna na byty, od poloviny 19. století využívána jako muzeum. Zámek je tvořen vilou uprostřed renesanční zahrady, která je obklopena ohradní zdí s baštami a věžovou bránou. V interiérech vyzdobených nástěnnými malbami a bohatými štukaturami je umístěna expozice loutkového a kresleného filmu.

 

Městečko na hranicích s Rakouskem, s asi třemi tisíci obyvateli. Pro své renesanční náměstí se zřejmě v nejbližší době zapíše na seznam památek UNESCO.

Červená Lhota, zámek

Pohádkový zámek na skále uprostřed jihočeského rybníka. Původní gotická vodní tvrz ze 14. století procházela renesančními, barokními a novodobými úpravami. V roce 1941 získali Lhotu Slavatové a zámek opatřili novou červenou střechou, která svítila do okolního kraje. Odtud název Červená Lhota. Zámek obklopen anglickým parkem. Prohlídka interiérů, konání svatebních obřadů.

 

Český Krumlov, hrad, zámek a město

Založen v polovině 13. století rodem Vítkovců. V 16. století započal Vilém z Rožmberka s přestavbou hradu na renesanční zámek. Ten pak přešel do majetku Eggenberků a Schwarzenberků, kteří jej vlastnili až do roku 1945. V 17. a 18. století barokně až rokokově přestavěn, rozšířen o jízdárnu, letohrádek a zámecké divadlo. Zámecký park s fontánou, letohrádkem a otáčivým hledištěm divadla. Všech 300 místností je vybavená cenným nábytkem, malbami a tapiseriemi. Město bylo zařazeno do Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Garnihotel Třeboň v Třeboni hodnocení
Booking.com Guest Review Awards 2018